Wirtualny spacer
A A A

Wakacyjne staże zawodowe – sierpień 2020 -podsumowanie.

Wakacyjne staże zawodowe  – sierpień 2020 -podsumowanie.
W ramach projektu „Utworzenie i rozwój kompetencji zawodowych branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego” pięcioro Uczniów Powiatowego Zespołu nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach odbyło w sierpniu miesięczny staż zawodowy w przedsiębiorstwie logistycznym CEVA Logistics Poland Spółka z.o.o,  z siedzibą w Bielsku - Białej, ul. Sukiennicza 7.
 Celem realizacji stażu zawodowego u Pracodawcy było zdobycie doświadczenia zawodowego w warunkach codziennej pracy, wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce oraz nabycie dodatkowych umiejętności bez nawiązania stosunku pracy w zawodzie technik logistyk.
Przygotowując się do odbycia staży, dwukrotnie w miesiącu lipcu, uczniowie spotkali się w szkole z Dyrekcją szkoły  i Koordynatorem projektu, w celu uzupełniania wymaganej dokumentacji. Podczas spotkań przekazane zostały im informacje od Pracodawcy, dotyczące wymagań odbycia i pozytywnego zaliczenia stażu. Zostali zapoznani z regulaminem rekrutacji, uczestnictwa i udzielania stypendium stażowego. Szczególną uwagę zwrócono
na przestrzeganie regulaminu pracy, sumienne i rzetelne wykonywanie zadań zawodowych, korzystanie z wiedzy oraz doświadczenia zawodowego opiekunów stażu, przestrzeganie zaleceń epidemicznych dotyczących zagrożeniem wirusem SARS – CoV-2. Stażyści dowiedzieli się jak poprawnie uzupełniać indywidualne dzienniczki stażu zawodowego. Dokładne wypełnienie ich stanowi jeden z warunków starania się  o stypendium stażowe,
po zakończeniu stażu zawodowego. Uczniowie zapoznali się  i podpisali indywidualne umowy trójstronne. Koordynator projektu  przedstawił  ramowe plany staży wraz
z dodatkowymi informacjami tj. celami oraz treściami edukacyjnymi, zakresem obowiązków, ogólnym harmonogramem, procedurami wdrażania do pracy, procedurami monitorowania stopnia realizacji celów i treści edukacyjnych.
Uczniowie rozpoczęli staż szkoleniem bhp 3 sierpnia a zakończyli 31 sierpnia. Odbyli go  pracując oraz zdobywając doświadczenie zawodowe głównie na dwóch stanowiskach pracy tj. magazyn oraz dział spedycji.
W dniu 21 sierpnia odbyło  się spotkanie Rady Programowej oraz wizytacja staży
w przedsiębiorstwie logistycznym CEVA Logistics.  Wzięli  w nich udział przedstawiciel pracodawcy p. Halina Pochopień, Opiekunowie Stażystów z ramienia Pracodawcy, Dyrektor  szkoły p. Dorota Klimczak, Opiekun Stażysty z ramienia Realizatora p. Krzysztof Klimczak  oraz Koordynator Projektu p. Beata Dubiel-Wojtas.
Rozmowy uczestników spotkania, a następnie wizytacja Stażystów na stanowiskach pracy przebiegały w miłej atmosferze, z zachowaniem wymagań obowiązującego reżimu sanitarnego. W wyniku przeprowadzonych rozmów wyciągnięte zostały wnioski dotyczące realizacji celów odbywających się staży, przestrzegania przez Stażystów dyscypliny pracy oraz wykonywania zadań zawodowych. 
 Wszyscy Uczniowie nawiązali pozytywne relacje ze swoimi  Opiekunami oraz pracownikami przedsiębiorstwa. Sumiennie  oraz terminowego wykonywali czynności oraz zadania objęte ramowym programem stażu zawodowego. Dostosowali się do wymagań zawodowych, wykonywali polecenia swoich Opiekunów, przestrzegali czasu pracy, regulaminu  pracy, zasad i przepisów bhp oraz ppoż. Chętnie podejmowali nowe wyzwania zawodowe, byli zmotywowani do pracy.  Przestrzegania zasad porządku i dyscypliny pracy obowiązujących w przedsiębiorstwie, a także prezentowali właściwą postawę, kulturę osobistą oraz zachowywali tajemnicę zawodową. Niezwłocznie informowali Opiekunów o wszelkich nieprawidłowościach. Wyciągali wnioski z popełnianych błędów. Zdobyli nową wiedzę i doświadczenie zawodowe. Przedstawiciel pracodawcy poinformował o możliwości zatrudnienia Stażystów w przyszłości w przedsiębiorstwie.
Wszystkich pełnoletnich uczniów technikum – technik logistyk zachęcamy
do podjęcia wyzwania tj. odbycia stażu zawodowego.
         
Realizacja: Wdesk
2018 - 2024 © Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach Polityka cookies Deklaracja dostępności RODO
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies