Wirtualny spacer
A A A

Wakacyjne staże zawodowe 2021 - technik weterynarii

Wakacyjne staże zawodowe 2021 - technik weterynarii
Staże zawodowe weterynarz
W ramach projektu „Utworzenie i rozwój kompetencji zawodowych branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego”  dwie uczennice klasy drugiej technikum – technik weterynarii z  Powiatowego Zespołu nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach, odbyło  miesięczny staż zawodowy. 
Za pomoc w przygotowaniu oraz realizacji stażu Dyrektor  Szkoły p. Dorota Klimczak oraz Koordynator projektu p. Beata Dubiel-Wojtas kierują  serdeczne  podziękowania do Pracodawców i ich Przedstawicieli oraz Opiekunów stażystek wyżej wymienionej przychodni oraz gabinetu. 
Przygotowując się do odbycia staży uczennice spotkały się w szkole z Dyrekcją szkoły 
i Koordynatorem projektu, w celu uzupełniania wymaganej dokumentacji. Podczas spotkań przekazane zostały im informacje dotyczące wymagań odbycia i pozytywnego zaliczenia stażu zawodowego. Zostały one zapoznane z regulaminem rekrutacji, uczestnictwa  oraz udzielania stypendium stażowego. Szczególną uwagę zwrócono na przestrzeganie regulaminu pracy, sumienne i rzetelne wykonywanie zadań zawodowych, korzystanie z wiedzy oraz doświadczenia zawodowego Opiekunów stażu oraz na przestrzeganie zaleceń epidemicznych dotyczących zagrożeń wirusem SARS-CoV-2. Stażystki dowiedziały się jak poprawnie uzupełniać indywidualne dzienniczki stażu zawodowego. Dokładne wypełnienie ich stanowi jeden z warunków starania się o stypendium stażowe, po zakończeniu stażu zawodowego. Uczennice zapoznały się  z zapisami  umów trójstronnych, które następnie podpisały. Koordynator projektu  przedstawił  ramowe plany staży wraz z dodatkowymi informacjami tj. celami oraz treściami edukacyjnymi, zakresem obowiązków, ogólnym harmonogramem, procedurami wdrażania do pracy, procedurami monitorowania stopnia realizacji wymagań stażowych.
Wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce, rozszerzenie kompetencji zawodowych to główne cele realizacji stażu/praktyki zawodowej. Uczennice rozpoczęły staże szkoleniem bhp, a realizowały  go  pracując oraz zdobywając doświadczenie zawodowe na różnych stanowiskach pracy technika weterynarii. Staż przebiegał  z zachowaniem wymagań obowiązującego reżimu sanitarnego, spowodowanego pandemią wirusa SARS-CoV-2.
Podczas realizacji stażu uczennice wykonywały czynności pomocnicze w diagnozowaniu chorób zwierząt takie jak np.: przeprowadzanie wywiadu z posiadaczem zwierzęcia, przygotowanie zwierząt do badań klinicznych, określanie znaczenie kliniczne poszczególnych okolic ciała zwierząt, rozróżnianie sprzętu i aparatury diagnostyczej;  dobieranie metody przeprowadzania badań fizykalnych zwierząt, wykonanie badań fizykalnych zwierząt, rozróżnianie prawidłowego i patologicznego wyniku badań fizykalnych zwierząt, wykonywanie czynności pomocniczych związanch z badaniem zwierząt
z wykorzystaniem urządzeń diagnostycznych, posługiwanie się dokumentacją z zakresu diagnostyki chorób zwierząt. Wykonywały  czynności pomocnicze związane z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt np.: posługiwanie się dokumentacją leczenia zwierząt, ocenianie stanu zdrowia zwierzęcia w momencie zagrożenia jego życia,  rozpoznawanie czynników wywołujących choroby
u zwierząt, określanie wpływu różnych czynników chorobotwórczych na stan zdrowia zwierząt, określa drogi szerzenia się chorób zwierzęcych i odzwierzęcych, wykonywanie czynności mających na celu ratowanie życia zwierząt  i zapobieganie powikłaniom, rozpoznawanie objawów chorób zwierząt, rozróżnianie weterynaryjnych produktów leczniczych i przechowanie ich zgodnie z obowiązującymi zasadami, stosowanie racjonalnego sposób żywienia różnych gatunków zwierząt w zależności od stanu ich zdrowia, wykonywanie czynności pomocniczych podczas weterynaryjnych zabiegów chirurgicznych, leczniczych, profilaktycznych i fizjoterapeutycznych, sprawanie opieki nad zwierzętami leczonymi i po zabiegach chirurgicznych, dobieranie materiałów oraz wykonywanie opatrunków i okładów u zwierząt.
Przeprowadzone wizytacje staży pozwoliły na wyciągnięcie wniosków dotyczących realizacji zamierzonych wcześniej celów. Stażystki przestrzegały dyscypliny pracy oraz wykonywały rzetelnie powierzane im zadania zawodowe,  bez problemów nawiązały pozytywne relacje ze swoimi Opiekunami, współpracownikami, pacjentami i ich opiekunami. Sumienne i terminowe wykonywanie przez nie zadań zawodowych, objętych ramowym programem stażu zawodowego,  rzetelne wykonywanie polecenia swoich Opiekunów,  przestrzeganie regulaminu  pracy,  przepisów bhp i ppoż. pozwoliło na wystawienie wysokich ocen  i otrzymanie certyfikatów stażu/praktyki zawodowej.  Stażystki chętnie podejmowały nowe wyzwania zawodowe, były zmotywowane do pracy, prezentowały właściwą postawę, kulturę osobistą oraz zachowywały tajemnicę zawodową.
Wszystkich pełnoletnich uczniów technikum zachęcamy do podjęcia wyzwania tj. odbycia stażu zawodowego. Regulamin stypendium stażowego znajduję się na stronie szkoły, w zakładce Modernizacja Kształcenia Zawodowego II. Wysokość Stypendium stażowego wynosi 2000 zł brutto w przypadku pełnego wymiaru czasu pracy tj. 150 godzin.
 
Realizacja: Wdesk
2018 - 2024 © Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach Polityka cookies Deklaracja dostępności RODO
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies