Wirtualny spacer
A A A

Wakacyjne staże zawodowe 2022 ucznennic i uczniów kształacących się w zawodzie technik logistyk

 Wakacyjne staże zawodowe 2022 ucznennic i uczniów kształacących się w zawodzie  technik logistyk
W ramach projektu „Utworzenie i rozwój kompetencji zawodowych branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego”   dwie uczennice i dwóch uczniów z  klas trzeciej technikum - technik logistyk z  Powiatowego Zespołu nr 6 Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Brzeszczach, odbyło miesięczne staże zawodowe. Dawid Ziemba realizował staż zawodowy w przedsiębiorstie: Raben Logistics Polska sp. z o. o. oddział w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Beskidzka 6 w lipcu, a Dominika Wójcik w tym samym przedsiębiorstwie w sierpniu, Dawid Walus w firmie "BUDMAT" w Bielanach, ul. Prosta
5 (w lipcu), Dominika Kochman w firmie: ,,KOCHMANEK" w Zasolu, przy ul. Pogranicze 5
(w lipcu).
Dyrektor Szkoły p. Dorota Klimczak oraz Koordynator projektu p. Beata Dubiel-Wojtas kierują serdeczne podziękowania do Pracodawców i ich Przedstawicieli oraz Opiekunów stażu wyżej wymienionych przedsiębiorstw i firm,  za pomoc w przygotowaniu i realizacji staży zawodowych , a także wsparcie merytoryczne. 
Przed rozpoczęciem staży uczennice i uczniowie spotkali się w szkole z Koordynatorem projektu, w celu uzupełnienia wymaganej dokumentacji. Podczas spotkań przekazane zostały im informacje dotyczące wymagań odbycia i pozytywnego zaliczenia stażu zawodowego. Zostali oni zapoznani z regulaminem rekrutacji, uczestnictwa  oraz udzielania stypendium stażowego. Szczególną uwagę zwrócono na przestrzeganie regulaminu pracy, sumienne i rzetelne wykonywanie zadań zawodowych, korzystanie z wiedzy oraz doświadczenia. Stażyści zostali poinformowani się jak poprawnie uzupełniać indywidualne dzienniczki stażu zawodowego. Dokładne wypełnienie ich stanowi jeden z warunków starania się  o stypendium stażowe, po zakończeniu stażu zawodowego. Uczennice i uczniowie zapoznali się  z zapisami  umów trójstronnych, które następnie podpisały. Koordynator projektu  przedstawił  ramowe plany staży wraz z dodatkowymi informacjami tj. celami oraz treściami edukacyjnymi, zakresem obowiązków, ogólnym harmonogramem, procedurami wdrażania do pracy, procedurami monitorowania stopnia realizacji wymagań stażowych. Celem realizacji stażu zawodowego było wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętnościw praktyce, rozszerzenie kompetencji zawodowych. Stażyści rozpoczęli staże szkoleniem bhp. Realizowali  go  pracując oraz zdobywając doświadczenie zawodowe na stanowisku pracy magazyn. Mogli wykorzystać swoje umiejętności nabyte na kursach realizowanych w ramach projektu, a potwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego np. obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych… Przeprowadzone wizytacje staży przez opiekuna staży p. Krzysztofa Klimczaka pozwoliły na wyciągnięcie wniosków dotyczących realizacji zamierzonych wcześniej celów. Stażyści przestrzegali dyscypliny pracy, wykonywali rzetelnie powierzane im zadania zawodowe,  bez problemów nawiązali pozytywne relacje ze swoimi opiekunami oraz pracownikami przedsiębiorstwa/firmy. Solidne i terminowe wykonywanie przez nie zadań zawodowyych objętych ramowym programem stażu zawodowego,  rzetelne wykonywanie polecenia swoich opiekunów,  przestrzeganie regulaminu  pracy,  przepisów bhp i ppoż. pozwoliło na wystawienie wysokich ocen i otrzymanie certyfikatów stażu/praktyki zawodowej.  Stażystki chętnie podejmowały nowe wyzwania zawodowe, były zmotywowane do pracy, prezentowały właściwą postawę, kulturę osobistą oraz zachowywały tajemnicę zawodową. Niezwłocznie informowały swoich Opiekunów o wszelkich nieprawidłowościach. Mieli okazję zapoznać się
z najnowszymi rozwiązaniami z dziedziny logistyki. Po zakończeniu stażu stażyści złożyłli wymagane zgodnie z regulaminem stażu zawodowego dokumentację oraz wypełniły wnioski
o przyznanie Stypendium stażowego w wysokościi 2000 zł brutto, w przypadku realizacji pełnego wymiaru czasu pracy tj. 150 godzin. 
Realizacja: Wdesk
2018 - 2024 © Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach Polityka cookies Deklaracja dostępności RODO
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies