Wirtualny spacer
A A A

Dostępność


Deklaracja dostępności


Wstęp deklaracji


Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony informacyjnej http://pz6.brzeszcze.edu.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony informacyjnej http://pz6.brzeszcze.pl 


Dane teleadresowe jednostki:

Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach
32-620 Brzeszcze
ul. Kościuszki 1

tel. 32 210 93 40
email:szkola@pz6.brzeszcze.pl

Adres strony internetowej podmiotu: http://pz6.brzeszcze.edu.pl
Data sporządzenia aktualizacji:2020-02-25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-15
Data publikacji strony internetowej: 2018-01-15 Strona informacyjna http://pz6.brzeszcze.edu.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach,
  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez wyspecjalizowany zewnętrzny podmiot.


Ułatwienia na stronie informacyjnej http://pz6.brzeszcze.edu.pl

  • podwyższony kontrast,
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,
  • mapa strony,
  • focus wokół elementów nawigacyjnych.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą do kontaktu w sprawie dostępności jest Pani Renata Wanat.
e-mail: szkola@pz6.brzeszcze.pl 
Telefon: 32 210 93 40


Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach nie spełnia minimalnych wymagań zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
W zakresie dostępności architektonicznej zapewniamy:
  1. na terenie Zespołu wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych,
  2. posiada łazienki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych,
  3. możliwość obsługi osób na wózku inwalidzkim w sekretariacie Zespołu,
W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: zapewnienie komunikacji z Powiatowym Zespołem Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do interesanta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez innego pracownika Zespołu o konieczności obsługi interesanta z niepełnosprawnością ruchową w holu głównym przy wejściu do budynku.
Realizacja: Wdesk
2018 - 2024 © Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach Polityka cookies Deklaracja dostępności RODO
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies