Wirtualny spacer
A A A

Wakacyjne staże zawodowe 2022 uczennic kształcących się w  zawodzie technik weterynarii

Wakacyjne staże zawodowe 2022  uczennic kształcących się w  zawodzie   technik weterynarii
W ramach projektu „Utworzenie i rozwój kompetencji zawodowych branży administracyjno-usługowej Powiatu Oświęcimskiego”  cztery uczennice z klas trzecich technikum – technik weterynarii z  Powiatowego Zespołu nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach, odbyło  miesięczny staż zawodowy. Gabriela Ubik realizowała staż zawodowy w Przychodni Wetwrynaryjnej "Felis" w Brzeszczach, przy ul. Dworcowa 32 w lipcu , Magdalena Sojka w sierpniu w tej samej przychodni, Alicja Morończyk - w Lecznicy Weterynaryjnej "Błonie s.c." w Oświęcimiu, przy ul. Nideckiego 26 (w lipcu), a Zuzanna  Babiuch w Ośrodku Ikarion w Bobrku, ul. Księżnej Ogińskiej 2b (w lipcu).
Przygotowując się do odbycia staży uczennice spotkały się w szkole
z koordynatorem projektu, w celu uzupełniania wymaganej dokumentacji. Podczas spotkań przekazane zostały im informacje dotyczące wymagań odbycia i pozytywnego zaliczenia stażu zawodowego. Zostały one zapoznane z regulaminem rekrutacji, uczestnictwa  oraz udzielania stypendium stażowego. Szczególną uwagę zwrócono na przestrzeganie regulaminu pracy, sumienne i rzetelne wykonywanie zadań zawodowych, korzystanie z wiedzy oraz doświadczenia zawodowego Opiekunów stażu. Stażystki dowiedziały się jak poprawnie uzupełniać indywidualne dzienniczki stażu zawodowego. Dokładne wypełnienie ich stanowi jeden
z warunków starania się o stypendium stażowe, po zakończeniu stażu zawodowego. Uczennice zapoznały się  z zapisami  umów trójstronnych, które następnie podpisały. Koordynator projektu  przedstawił  ramowe plany staży wraz z dodatkowymi informacjami tj. celami oraz treściami edukacyjnymi, zakresem obowiązków, ogólnym harmonogramem, procedurami wdrażania do pracy, procedurami monitorowania stopnia realizacji wymagań stażowych.
Wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce, rozszerzenie kompetencji zawodowych to główne cele realizacji stażu/praktyki zawodowej. Uczennice rozpoczęły staże szkoleniem bhp, a realizowały  go  pracując oraz zdobywając doświadczenie zawodowe na różnych stanowiskach pracy technika weterynarii. Podczas realizacji stażu uczennice wykonywały czynności pomocnicze w diagnozowaniu chorób zwierząt takie jak np.: przeprowadzanie wywiadu z posiadaczem zwierzęcia, przygotowanie zwierząt do badań klinicznych, określanie znaczenie kliniczne poszczególnych okolic ciała zwierząt, rozróżnianie sprzętu i aparatury diagnostyczej;  dobieranie metody przeprowadzania badań fizykalnych zwierząt, wykonanie badań fizykalnych zwierząt, rozróżnianie prawidłowego i patologicznego wyniku badań fizykalnych zwierząt, wykonywanie czynności pomocniczych związanch
z badaniem zwierząt z wykorzystaniem urządzeń diagnostycznych, posługiwanie się dokumentacją z zakresu diagnostyki chorób zwierząt. Wykonywały  czynności pomocnicze związane z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt np.: posługiwanie się dokumentacją leczenia zwierząt, ocenianie stanu zdrowia zwierzęcia w momencie zagrożenia jego życia,  rozpoznawanie czynników wywołujących choroby u zwierząt, określanie wpływu różnych czynników chorobotwórczych na stan zdrowia zwierząt, określa drogi szerzenia się chorób zwierzęcych i odzwierzęcych, wykonywanie czynności mających na celu ratowanie życia zwierząt  i zapobieganie powikłaniom, rozpoznawanie objawów chorób zwierząt, rozróżnianie weterynaryjnych produktów leczniczych i przechowanie ich zgodnie z obowiązującymi zasadami, stosowanie racjonalnego sposób żywienia różnych gatunków zwierząt w zależności od stanu ich zdrowia, wykonywanie czynności pomocniczych podczas weterynaryjnych zabiegów chirurgicznych, leczniczych, profilaktycznych i fizjoterapeutycznych, sprawanie opieki nad zwierzętami leczonymi i po zabiegach chirurgicznych, dobieranie materiałów oraz wykonywanie opatrunków i okładów u zwierząt. Sumiennie opiekowały się zwierzętami.
Wizytacje staży przez opiekuna stażu p. Bartłomieja Żaka potwierdziły, że stażystki przestrzegały dyscypliny pracy oraz wykonywały rzetelnie powierzane im zadania zawodowe. Nawiązały one pozytywne relacje ze swoimi opiekunami, współpracownikami, pacjentami i ich opiekunami. Dokładnie i terminowe wykonywanie przez nie zadań zawodowych, ujętych
w ramowym programem stażu zawodowego,  rzetelne wykonywanie poleceń opiekunów,  przestrzeganie regulaminu  pracy,  przepisów bhp i ppoż. pozwoliło na wystawienie wysokich ocen  i otrzymanie certyfikatów stażu/praktyki zawodowej.  Stażystki chętnie podejmowały nowe wyzwania zawodowe, były zmotywowane do pracy, prezentowały właściwą postawę, kulturę osobistą oraz zachowywały tajemnicę zawodową. Po zakończeniu stażu uczennice złożyły wymagane zgodnie z regulaminem stażu zawodowego dokumentację oraz wypełniły wnioski o przyznanie Stypendium stażowego w wysokościi 2000 zł brutto, w przypadku realizacji pełnego wymiaru czasu pracy tj. 150 godzin.
Za pomoc w przygotowaniu oraz realizacji staży Dyrektor  Szkoły p. Dorota Klimczak oraz Koordynator projektu p. Beata Dubiel-Wojtas kierują  serdeczne  podziękowania
do Pracodawców i ich Przedstawicieli oraz Opiekunów staży wyżej wymienionej przychodni, lecznicy i ośrodka. 

Realizacja: Wdesk
2018 - 2024 © Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach Polityka cookies Deklaracja dostępności RODO
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies