Wirtualny spacer
A A A

Historia szkoły

4 września 1945 roku - 65 lat temu rozpoczął się rok szkolny w najstarszej w gminie Brzeszcze szkole średniej, w Szkole Dokształcającej Zawodowej Przemysłu Węglowego a obecnie, po zawirowaniach organizacyjnych, w Powiatowym Zespole nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach.
 
W archiwum PZ 6 zachowały się bezcenne dokumenty z tamtych czasów - Kronika Szkoły Dokształcającej Zawodowej Przemysłu Węglowego w Brzeszczach (obecnie nazywamy ten dokument księgą protokołów Rady Pedagogicznej) z lat 1945/46/47 oraz Katalogi klasyfikacyjne (dzisiaj arkusze ocen) z lat 1945/46, 1946/47,1947/48.

Powstanie szkoły przypada na trudne powojenne lata. Powstała ona w 1945 roku i do 1979 była jedyna szkołą ponadpodstawową na terenie Brzeszcz i okolicy.

Na polecenie Zarządu Kopani „Brzeszcze” kierownikiem nowoutworzonej 3-letniej Szkoły Dokształcająco Zawodowej został były nadsztygar Jan Rucki. Szkoła podlegała Wydziałowi Szkolnictwa Zjednoczenia Krakowskiego Przemysłu Węglowego. Uroczyste rozpoczęcie pierwszego roku szkolnego nastąpiło 4 września 1945 roku. Pierwsza klasa liczyła 45 uczniów - górników, mechaników i elektryków, będących jednocześnie pracownikami Kopalni „Brzeszcze”.

Oto lista uczniów zapisanych do Szkoły Dokształcającej Zawodowej w Brzeszczach na rok szkolny 1945/46:

 

1 Gawlik Marian 24 Mikołajczyk Mieczysław
2 Jarzyna Władysław 25 Morończyk Zdzisław
3 Kastelik Andrzej 26 Noworyta Stanisław
4 Kilarowicz Franciszek 27 Pająk Józef
5 Klimeczek Mieczysław 28 Paszek Edward
6 Maciąga Tadeusz 29 Starzyk Jan
7 Plewniak Teofil 30 Szwed Emil
8 Płaza Władysław 31 Rosiek Franciszek
9 Prewendowski Czesław 32 Wdowiak Czesław
10 Wójcik Sylwester 33 Zemanek Rudolf
11 Adamowicz Jan 34 Zemanek Władysław
12 Bulik Stanisław 35 Plewniak Franciszek
13 Gasidło Stanisław 36 Faruga Albin
14 Grzywa Mieczysław 37 Janowicz Franciszek
15 Klamra Emil 38 Juszczakiewicz Jerzy
16 Kopka Jan 39 Korczyk Stanisław
17 Kowalczyk Władysław 40 Pastuszka Edwin
18 Kopiasz Kazimierz 41 Prusak Marian
19 Korzonkiewicz Edward 42 Stanik Mieczysław
20 Krzemień Czesław 43 Walaszek Antoni
21 Krzywolak Franciszek 44 Wrzeszcz Rudolf
22 Kubaszewski Czesław 45 Żak Leon
23 Łysek Stefan

Ich nauczycielami byli panowie: Józef Faltus, Karol Jazieniecki, Franciszek Curyło, inż. Stanisław Jarosz, Władysław Siuta. Wychowawcą klasy był najpierw pan Karol Jazieniecki, a po roku jego funkcję przejął pan Tadeusz Michna.


Od 1945 roku za zgodą Inspektoratu Szkolnego szkoła zajęła pomieszczenia szkoły powszechnej w Brzeszczach (obecna Szkoła Podstawowa nr 1). Zajęcia odbywały się codziennie w godzinach od 16.00 do 19.00 tej.
 
Nauka była bardzo ciężka, uczniowie bowiem pracowali jednocześnie w kopalni, przez cały pierwszy rok szkolny nie mieli również podręczników, a pomoce naukowe wykonywały warsztaty kopalniane lub wypożyczała kopalnia. Nie przeszkodziło to jednak uzyskać promocji 38 uczniom do klasy następnej. W kolejnym roku szkolnym szkoła rozwijała się, otwarte zostały kolejne klasy o specjalności górniczej oraz górniczo - mechaniczno - elektrycznej, szkoła liczyła 82 uczniów.

W roku 1947 szkoła otrzymała nową nazwę i od roku szkolnego 1947/1948 funkcjonowała, jako Szkoła Przemysłowa Górnicza Jaworznicko - Mikołowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. Dyrekcja Kopalni „Brzeszcze” w porozumieniu z władzami gminy oddała pod budowę parcelę w centrum Brzeszcz. W pracach przy budowie i urządzaniu budynku uczestniczyli uczniowie szkoły.

W kwietniu 1947 roku z Ziem Odzyskanych przywieziono barak o wymiarach 12 metrów na 12 metrów i ustawiono na podmurówce w centrum Brzeszcz. 4 grudnia 1947 roku budynek szkolny został poświęcony i nauka w nowej szkole rozpoczęła się 3 stycznia 1948 roku. Budynek ogrzewany był przy pomocy pieców kaflowych.

W roku 1950 szkoła zmienia ponownie nazwę na Zasadniczą Szkołę Górniczą Ministerstwa Górnictwa, wszystkie klasy miały specjalność górniczą. W roku 1954 szkoła otrzymuje pomieszczenia na internat szkolny w nowowybudowanym Domu Młodego Górnika Kopalni „Brzeszcze”. Od 1 kwietnia 1959 roku szkoła zmienia nazwę na Zasadniczą Szkołę Górniczą Kopalni Węgla Kamiennego „Brzeszcze” w Brzeszczach, wszelkie koszty z prowadzeniem szkoły przeszły na Kopalnię „Brzeszcze”.

Od 1960 roku rozpoczęto rozbudowę budynku szkolnego, w tym budowę zastępczej sali gimnastycznej, która służy do chwili obecnej. Budowę ukończono w 1962 roku.

30 kwietnia 1984 roku odbyło się uroczyste przekazanie jednej trzeciej nowego budynku szkolnego budowanego w latach 1982 - 1984, po 39 latach od założenia szkoły. Druga i trzecia część budynku miała być ukończona w roku 1988, co się jednak do dziś nie stało?


 

Drugą część historii obecnego Powiatowego Zespołu nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach tworzy założona w 1980 roku Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Liceum Zawodowe. Dyrektorem szkoły została mgr Maria Ptaszyńska. 1 września 1980 roku w 2 klasach LZ naukę w zawodach magazynier-sprzedawca i gastronom rozpoczęło 60 uczennic, a w ZSZ w klasie handlowej 30 dziewcząt. Ta tendencja utrzymała się przez lata, chłopcy zawsze byli w tej szkole rzadkością.

Z dniem 1 lutego 1993 roku Kurator Oświaty w Katowicach powołał Zespół Szkół Zawodowych w którego skład wchodziły już trzy szkoły - Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Liceum Ekonomiczne. Szkoła cieszyła się wielkim zainteresowaniem młodzieży, nigdy nie dorobiła się jednak własnego budynku, korzystała z 4 sal lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Lipowej. Lekcje trwały od 7.10 do 19.20.

Kolejny dokument w szkolnym archiwum nosi znamienny tytuł „Akt przekształcenia i zmiany organizacji szkół górniczych w Brzeszczach”. Paragraf 2 aktu brzmi: „Zasadniczą Szkołę Górniczą w Brzeszczach i Technikum Górnicze dla Dorosłych w Brzeszczach włącza się w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Brzeszczach”. W ten sposób powstała szkoła licząca 35 oddziałów, ponad 1000 uczniów uczonych przez 60 nauczycieli.

Połączenie szkół nastąpiło 1 kwietnia 1995 roku. W obliczu zmian społecznych, gospodarczych i politycznych, a szczególnie bolesnej restrukturyzacji górnictwa, konieczna stała się także przemiana szkół górniczych. Kopalnie przestały zatrudniać młodych górników, modne stały się inne zawody. Przez lata mury naszej szkoły opuszczali absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej w 50 specjalnościach usługowych oraz technicy elektrycy, handlowcy, mechanicy, ekonomiści? 1 września 1997 roku otwarto Liceum Ogólnokształcące, w skład którego wchodzi jedyny w powiecie oświęcimskim odział integracyjny.


 

Historia zatoczyła koło, od sześciu lat znów w budynku przy ulicy Kościuszki 1 uczą się górnicy - funkcjonuje dzienne Technikum i ZSZ kształcące w zawodzie górnik. Uczniowie klas pierwszych w czasie szkolnej barbórki otrzymują certyfikat gwarantujący im pracę po ukończeniu szkoły.

31 stycznia 2000 roku decyzją Rady Powiatu Oświęcimskiego powstał Powiatowy Zespół nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach.

Pomni doświadczeń sprzed lat szkoła pamięta o innych zawodach - w skład PZ 6 wchodzi LO, Technikum kształcące w zawodach - informatyk, górnik, logistyk, Zasadnicza Szkoła Zawodowa proponująca kwalifikacje górnicze i 50 innych w oddziale wielozawodowym. Szkoła ma także ofertę dla dorosłych - w skład PZ6 wchodzą Technikum Uzupełniające i Szkoła Policealna. Prężna i świetnie wykształcona kadra elastycznie reaguje na wyzwania rynku pracy, absolwenci studiują, podejmują pracę - są wartościowymi obywatelami małej i dużej Ojczyzny.

25 kwietnia 2009 roku Rada Powiatu Oświęcimskiego nadała szkole imię profesora Kazimierza Bielenina. Dopełnieniem stała się uroczystość poświęcenia i wręczenie uczniom nowego sztandaru szkoły, które odbyło się dnia 4 grudnia 2009 r.

A w roku szkolnym 2010/2011 upływa 65 lat od powstania szkoły górniczej w Brzeszczach.


Anna Kasprzyk - Hałat
dyrektor PZ nr 6 SZ i O w Brzeszczach

Realizacja: Wdesk
2018 - 2024 © Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach Polityka cookies Deklaracja dostępności RODO
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies