Wirtualny spacer
A A A

Technik weterynarii 2024/2025

Zawód: technik weterynarii
Kierunek stworzony dla osób wrażliwych, cierpliwych, opanowanych,
mających zamiłowanie do zwierząt. Technik weterynarii pomaga lekarzowi weterynarii m.in. w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontroli stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt, wykonuje zabiegi sanitarno - weterynaryjne.
Kochasz zwierzęta i niesienie im pomocy sprawia Ci radość?
Zostań technikiem weterynarii!
(przedmiot na poziomie rozszerzonym: (język angielski)
 

Posiadamy dobrze wyposażoną pracownię, z której uczniowie mogą korzystać podczas zajęć praktycznych. Do ich dyspozycji są: preparaty anatomiczne, kości, czaszki, mikroskop i preparaty histologiczne do niego, stetoskopy, otoskop, oftalmoskop, odczynniki do barwienia preparatów cytologicznych, tablice z rasami zwierząt, sprzęt do poskramiania zwierząt, skrzynka inseminacyjna.


  


 


Uczniowie Technikum weterynaryjnego biorą udział w zajęciach praktycznych oraz wizytach zawodoznawczych związanych z ich zawodem, m.in. do stadniny koni, na międzynarodowe targi chowu zwierząt, warsztaty medyczne i hodowlane, gospodarstwie hodowli bydła w Pszczynie, na wystawy np.Body Worlds & The Cycle of Live w Katowicach, do Ośrodka Hodowli Zarodowej w Osieku, Szkoły Psiej Tresury "Psie Ego" w Wieprzu, do przychodni weterynaryjnej w Rybniku.

  
 

Zajęcia z weterynarii prowadzą specjaliści - lekarze weterynarii.
Uczniowie odbyli dodatkowy kurs inseminatora zwierząt.
 


Zdobywane umiejętności:
W trakcie nauki na kierunku Technik Weterynarii zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • Anatomia i fizjologia zwierząt
 • Chów, rozród i inseminacja zwierząt
 • Diagnostyka weterynaryjna
 • Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
 • Kontrola i nadzór weterynaryjny
 • Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce
 • Chów zwierząt w praktyce
 • Rozród i inseminacja zwierząt w praktyce
 • Diagnostyka weterynaryjna, profilaktyki i leczenie chorób zwierząt w praktyce
 • Kontrola i nadzór weterynaryjny w praktyce
 • Działalność gospodarcza
 • Język angielski zawodowy
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Praktyki zawodowe
 • Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.
 • Praktyki zawodowe odbywają się w drugim półroczu klasy III i klasie IV przez 4 tygodnie w miejscu zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, np. przychodnie weterynaryjne, stadniny, hodowle zwierząt, ogrody zoologiczne.
 
Egzaminy
W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika weterynarii.
Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:
ROL.11 - pod koniec drugiego semestru klasy III
ROL.12 - w trakcie pierwszego semestru V klasy
Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym.
Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz
2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

Praca
Jako absolwent kierunku Technik Weterynarii będziesz mógł podjąć pracę w:
Inspektoratach weterynaryjnych, laboratoriach weterynaryjnych;
Stacjach hodowli i unasieniania zwierząt;
Zakładach przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;
Jednostkach organizacyjnych utrzymujących zwierzęta;
Zakładach wytwarzania pasz dla zwierząt;
Ogrodach zoologicznych;
Schroniskach dla zwierząt;
Lecznicach zajmujących się rehabilitacją zwierząt, fizjoterapią i
behawiorystyką ("psi psycholog");
Salonach fryzjerskich dla psów (groomer).

Dalsza nauka
Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. weterynaria, ochrona środowiska, leśnictwo, zootechnika, kynologia, hodowla i ochrona zwierząt i inne, niekoniecznie związane z dyplomem technika weterynarii.
Dlaczego warto wybrać ten kierunek?
- doskonale wyposażona pracownia weterynaryjna,
- kurs prawa jazdy kat. B - teoretyczny i praktyczny (bezpłatnie w ramach zajęć)
- bardzo ciekawe zajęcia praktyczne, nastawione na pracę w małych zespołach
- nauka języka obcego branżowego (dodatkowe zajęcia z naciskiem na słownictwo z zakresu weterynarii)
- możliwość kontaktu i pomocy zwierzętom- kto kocha ten rozumie;)

Dokumenty, które uzyskasz po zakończeniu nauki:
 • świadectwo ukończenia szkoły
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
  ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
  ROL.12 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego
  wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie
 • państwowy dyplom technika potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
 • świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny 
Realizacja: Wdesk
2018 - 2024 © Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach Polityka cookies Deklaracja dostępności RODO
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies