A A A

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Jest zawodem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 2010 roku. Jednocześnie jest nowym kierunkiem kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Stanowi on odpowiedź na zmieniającą się strukturę źródeł energii, wśród których szczególną rolę odgrywają źródła o charakterze niekonwencjonalnym. Zmiany te, tym samym, wymuszają sukcesywne przygotowanie profesjonalnych kadr, zajmujących się obsługą i nadzorem infrastruktury energetyki odnawialnej.
 
Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem i obsługą systemów energetyki odnawialnej. Ponadto wykształcenie to pozwoli absolwentom wspierać fachową pomocą jednostki administracji publicznej i samorządowej w obszarach gospodarki zasobami energetyki odnawialnej.
 W szczególności będą oni przygotowani do:
 • określania warunków lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej;
 • planowania prac związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia do wykorzystywania energii odnawialnej;
 • organizowania i nadzorowania prac związanych z montażem urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej;
 • wykonywania montażu urządzeń stosowanych do pozyskiwania energii odnawialnej;
 • kontrolowania działań urządzeń i instalacji oraz funkcjonowania systemów energetyki odnawialnej;
 • obliczania kosztów materiałów i robót instalacyjnych;
 • biegłego posługiwania się językiem obcym technicznym w wykonywanym zawodzie;
 • współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, przedsiębiorstwami oraz instytucjami w zakresie energetyki odnawialnej.
 
Uczniowie w trakcie nauki w technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:
 
Kwalifikacja Symbol zawodu Zawód Elementy wspólne
ELE.10 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej PKZ(B.g)
OMZ
ELE.11 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej PKZ(B.g)
OMZ
 
 
K1 - ELE.10 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – odbywa się pod koniec klasy drugiej.
 
Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności:
 • posługiwania się dokumentacją, normami oraz instrukcjami montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • odpowiedni dobór urządzeń i sprzętu do montażu narzędzi i pozyskiwania  oraz przetwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
 • sporządzanie kosztorysów dotyczących montażu urządzeń;
 • kalkulacja kosztów związanych z eksploatacją urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • określanie wskaźników efektywności energetycznej;
 • wyznaczanie miejsca montażu urządzeń wykorzystujących energię odnawialną;
 • ocena jakości robót montażowych urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
 
 
K2 ELE.1 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.
 
Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności:
 • odczytywania wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • określanie parametrów pracy urządzeń energetyki odnawialnej;
 • rozpoznawanie nieprawidłowości  funkcjonowania i określanie wymagań dotyczących eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • przestrzeganie procedur;
 • określanie przyczyn i sposobów  usuwania nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń i systemów energii odnawialnej.
 
Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej, jak i stanowiskach nadzoru technicznego nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej. Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej pracują przeważnie w budownictwie i energetyce oraz w doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W administracji publicznej mogą pracować na stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, w szczególności w budownictwie.
 
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
 • rysunek techniczny,
 • technologia montażu systemów energetyki odnawialnej,
 • systemy energetyki odnawialnej,
 • podstawy kosztorysowania w budownictwie,
 • język obcy zawodowy w budownictwie,
 • działalność gospodarcza w budownictwie.
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
 • dokumentacja techniczna w budownictwie,
 • montaż systemów energetyki odnawialnej,
 • obsługa systemów energetyki odnawialnej,
 • kosztorysowanie w budownictwie. 
 
Możliwości zatrudnienia absolwentów
Coraz więcej inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energetyki (OZE) sprawia, że zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wydaje się być zawodem przyszłości i już niedługo będzie bardzo poszukiwany na rynku pracy. Dobre perspektywy dla branży uzasadniają potrzebę kształcenia w zawodzie, tym bardziej, że specjaliści w tym sektorze już teraz należą do grupy poszukiwanych pracowników. Postęp technologiczny i coraz większa efektywność ekonomiczna systemów energetyki odnawialnej, a także względy ekologiczne wspierające promocję technologii energetyki odnawialnej dają dobre perspektywy pracy dla absolwentów szkół kształcących w zawodzie technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne firmy, w szczególności w obszarze małych, zdecentralizowanych instalacji.
Na zarobki wpłyną na pewno: specyfika danego regionu, wielkość miasta, poziom bezrobocia i stopień rozwoju branży. Specjalista mający własną działalność handlowo-usługową i zajmujący się montowaniem i serwisowaniem instalacji i urządzeń energetyki odnawialnej może liczyć na wysokie dochody.
 

 

Realizacja: Wdesk
2018 - 2020 © Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach Polityka cookies
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies