Wirtualny spacer
A A A

Technik logistyk - klasa mundurowo-ratownicza 2024/2025

Uczniowie w trakcie nauki w zawodzie technik logistyk mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

SPL.01. Obsługa magazynów
Niezbędne do uzyskania pierwszej kwalifikacji są umiejętności przyjmowania, przechowywania
i wydawania towarów z magazynu, monitorowania poziomu i stanu zapasów, obsługiwania programów magazynowych, prowadzenia dokumentacji magazynowej oraz monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.

SPL.04. Organizacja transportu
Niezbędne do uzyskania drugiej kwalifikacji są umiejętności planowania procesów transportowych, organizowania procesów transportowych oraz dokumentowania procesów transportowych.
Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej z elementami bezpieczeństw i higieny pracy;
Bezpieczeństwo i higiena pracy;
Organizacja produkcji i dystrybucji;
Logistyka produkcji;
Zapasy i magazynowanie;
Transport w logistyce;
Logistyka dystrybucji;
Procesy transportowe w logistyce;
Język angielski w branży logistycznej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
Laboratorium magazynowe;
Pracownia planowania produkcji i dystrybucji;
Laboratorium transportowo – spedycyjne;
Pracownia planowania zadań transportowych;
Obsługa klientów i kontrahentów;
Pracownia środków technicznych;
Planowanie produkcji i dystrybucji

TYPOWE STANOWISKA PRACY:
 • przedsiębiorstwa handlowe
 • przedsiębiorstwa produkcyjne
 • przedsiębiorstwa usługowe
 • przedsiębiorstwa spedycyjne
 • stanowiska specjalistów do spraw sprzedaży, prognozowania, popytu, planowania zakupów, planowania produkcji
 • administratorzy taboru i organizatorzy transportu w gospodarce magazynowej
ZADANIA ZAWODOWE:
 • planowanie i organizacja procesów logistycznych w łańcuchach dostaw
 • zarządzanie zapasami
 • planowanie i organizowanie gospodarki magazynowej
 • zarządzanie gospodarką odpadami
 • planowanie i organizowanie procesów logistycznych w jednostkach gospodarczych
UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE NABYTE PODCZAS PROCESU KSZTAŁCENIA:
 • wiedza dotycząca prawa przewozowego i polityki transportowej
 • znajomość zasad przewozu ładunków
 • zarządzanie łańcuchem dostaw oraz organizacją transportu
 • specjalistyczne praktyki zawodowe krajowe i zagraniczne
 • zapoznanie ze specyfiką zawodu poprzez udział w wycieczkach zawodowych w zakładach logistycznych współpracujących ze szkołą
 • posługiwanie się specjalistyczną terminologią techniczną w języku angielskim i niemieckim
Cechy i umiejętności przydatne w zawodzie
Osobę, która zastanawia się nad wyborem zawodu technik logistyk powinny charakteryzować:
 • zainteresowania techniczne,
 • zainteresowania ekonomiczne,
 • sprawność narządu wzroku
 • sprawność narządu słuchu
 • szybki refleks,
 • zdolność koncentracji uwagi,
 • dobra pamięć,
 • zmysł równowagi.
Przydatne cechy osobowościowe w tym zawodzie to: umiejętność organizacji czasu, zdolność zarządzania sobą i innymi osobami, umiejętność planowania i przewidywania, zdolność pracy pod presją czasu, odporność na stres, wytrwałość, cierpliwość.

Możliwości zatrudnienia
Technik logistyk może znaleźć zatrudnienie w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo – spedycyjnych; na stanowiskach specjalisty do spraw m.in. sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu, logistyki miejskich usług infrastrukturalnych, pakowania i opakowań; transportu wewnętrznego; operatora zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne.
Technicy logistycy najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą podjąć zatrudnienie także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu.

Dokumenty, które uzyskasz po zakończeniu nauki:
 • świadectwo ukończenia szkoły;
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
 • SPL.01.Obsługa magazynów
 • SPL.04. Organizacja transportu
 • państwowy dyplom technika potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez Okregową Komisję Egzaminacyjną w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrebnionych w danym zawodzie;
 • świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny


Uczniowie technikum logistycznego biorą udział w zajęciach i wizytach zawodoznawczych:
 • w oddziale Raben Logistics w Czechowicach Dziedzicach
 • na Międzynarodowe Lotnisko Katowice-Pyrzowice
 • w placówce straży granicznej w Zakopanem
 • w firmie DB Schenker.
 • w wykładach w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej 

Nasi logistycy odbywają praktyki:

Inter-Grabex Logistic Sp. z o.o.,  Pszczyna 

CEVA Logistics Poland Sp. z o.o., Bielsko-Biała

DARYMEX GROUP Sp. z o.o., Brzeszcze

FOX FITTINGS Sp. z o.o., Sp. k., Wilamowice

Realizacja: Wdesk
2018 - 2024 © Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach Polityka cookies Deklaracja dostępności RODO
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies