Wirtualny spacer
A A A

Technik weterynarii

Kierunek stworzony dla osób wrażliwych, cierpliwych, opanowanych,
mających zamiłowanie do zwierząt. Technik weterynarii pomaga lekarzowi weterynarii m.in. w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontroli stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt, wykonuje zabiegi sanitarno-weterynaryjne.
Kochasz zwierzęta i niesienie im pomocy sprawia Ci radość?
Zostań technikiem weterynarii!
(przedmioty na poziomie rozszerzonym: geografia/biologia, język angielski)
 

Zdobywane umiejętności:
W trakcie nauki na kierunku Technik Weterynarii zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • Anatomia i fizjologia zwierząt
 • Chów, rozród i inseminacja zwierząt
 • Diagnostyka weterynaryjna
 • Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt
 • Kontrola i nadzór weterynaryjny
 • Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce
 • Chów zwierząt w praktyce
 • Rozród i inseminacja zwierząt w praktyce
 • Diagnostyka weterynaryjna, profilaktyki i leczenie chorób zwierząt w praktyce
 • Kontrola i nadzór weterynaryjny w praktyce
 • Działalność gospodarcza
 • Język angielski zawodowy
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Praktyki zawodowe
 • Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.
 • Praktyki zawodowe (w sumie 160 godz.) odbywają się w drugim półroczu klasy III przez 4 tygodnie w miejscu zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu, np. przychodnie weterynaryjne, stadniny, hodowle zwierząt, ogrody zoologiczne.
Egzaminy
W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika weterynarii.
Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:
ROL.11 - pod koniec drugiego semestru klasy III
ROL.12 - w trakcie pierwszego semestru IV klasy
Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut i jest przeprowadzana w formie testu praktycznego i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego na specjalnie przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym.
Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego), oraz
2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.
 

Praca
Jako absolwent kierunku Technik Weterynarii będziesz mógł podjąć pracę w:
Inspektoratach weterynaryjnych, laboratoriach weterynaryjnych
Stacjach hodowli i unasieniania zwierząt
Zakładach przetwórstwa środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego
Jednostkach organizacyjnych utrzymujących zwierzęta
Zakładach wytwarzania pasz dla zwierząt
Dalsza nauka
Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. weterynaria, ochrona środowiska, leśnictwo, zootechnika, kynologia, hodowla i ochrona zwierząt i inne, niekoniecznie związane z dyplomem technika weterynarii.

Dokumenty, które uzyskasz po zakończeniu nauki:
 • świadectwo ukończenia szkoły
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
  ROL.11  Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
  ROL.12 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego
  wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie
 • państwowy dyplom technika potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
 • świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny


 

 

Utworzony za pomocą aplikacji Padlet
Realizacja: Wdesk
2018 - 2022 © Powiatowy Zespół Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach Polityka cookies Deklaracja dostępności RODO
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies